top of page
Anker 1 Hoe ik het ervaar

Familie opstellingen

We sleuren vaak ladingen mee die ons leven verwringen of gaan gebukt onder verstoringen in de ordening van ons gezin van herkomst. Maar er is ook goed nieuws, achter al dit, bewust of onbewust, ‘labeur’ zit een onstopbare drijvende kracht richting meer en meer ontwikkeling en ontplooiing, vanuit het aller-diepste van onszelf. Dit is mijn passie en bezieling.

 

Hoe ik het ervaar

Praktisch; in groep of individueel

Voorbereiding voor je eigen opstelling en vragenlijst

 

6 juli 2024 opstelling in groep te Halen (bij Diest) telkens van 10u tot 17u

Hoe ik het ervaar

Familie opstellingen vind ik een bijzonder krachtige en tegelijk eenvoudige tool om helder inzicht te krijgen op wat in jou leeft en jou beweegt. Vooral als het gaat over blokkades, klachten, patronen en trauma’s kan opstellingswerk ontlading en genezing brengen. Voor opstellingen moet je niks geloven of bedenken, enkel openstaan en voelen wat de energie van je systeem te vertellen heeft. Het maakt voelbaar duidelijk dat we een onderdeel, een persoon, zijn in een groter geheel. Steeds meer begin ik te zien dat we heel sterk meebewegen met de golven en ladingen die in ons familiesysteem vervat zitten. Onbewust bepalen en dicteren ze ons leven en gedwee ondergaan we hetzelfde lot als onze ouders en voorouders of we zijn totaal verbonden met een overleden broer of zus of ander familielid waarmee we een energetische band hebben.

Het verdiepen in opstellingswerk heeft mijn leven diepgaand veranderd en verruimd. Naast de healing bracht het me ook heel veel mededogen, begrip voor het zijn van anderen, het dieper begrijpen van wat met de wereld gebeurt, en een voelbare, bijna tastbare, connectie met de principes en energieën die ons omringen en ons in beweging of verstarring, brengen.

Praktisch

Familie opstellingen geef ik in groep (te Halen) of individueel (te Halen of te Heusden O-Vl)

Voor een individuele opstelling trek je best drie uur uit. Na de kennismaking starten we met het scherp maken van de vraagstelling en het in kaart brengen van je familiesysteem. De opstelling zelf doen we met stoelen of vloerankers die je volgens je innerlijk beeld in de ruimte plaatst. Daar werken we vervolgens intensief mee gedurende één à twee uur. Achteraf kan je kort rusten en integreren en nemen we nog even tijd om af te sluiten.

Bij een familie opstelling in groep werken we met representanten. Op één dag kunnen ongeveer vier personen een opstelling krijgen. De informatie die een representant in uw opstelling geeft kan een extra element toevoegen aan je proces, wat met een individuele opstelling misschien verborgen blijft. Ook het actief of passief deelnemen aan een opstelling van een andere persoon kan verrijking brengen in je leven.

Het is niet nodig om een opstelling te analyseren, beter is om het gebeuren en het eindbeeld in je systeem te laten inzakken. Dit kan weken en maanden doorwerken tot het bevrijdende effect helemaal is geïntegreerd.

Klik hier als je nog vragen hebt.

 

Voorbereiding voor je eigen opstelling

Voor een familieopstelling zijn feitelijke traumatische*) gebeurtenissen of zware feiten uit jouw eigen leven en dat van je (voor)ouders van belang. Karakterbeschrijvingen en oordelen verstoren de effectiviteit van een opstelling, deze laat je dus thuis op de sofa. Probeer ten minste twee generaties terug te gaan in de beschrijving van je familie. Ken je ook nog trauma’s uit de generatie van vóór je grootouders? Noteer die dan ook.

In bepaalde omstandigheden zijn ook personen buiten de familie van invloed, bijvoorbeeld iemand die het leven van een familielid heeft gered, het slachtoffer van een misdrijf van een familielid, enz. Ook eerdere partners van jou, jouw partner of van een van je (voor)ouders kunnen van invloed zijn.

Deze vragenlijst is raadzaam om te gebruiken om alles in kaart te brengen.

Mijn vergoeding voor een individuele opstelling:

De sessies kunnen doorgaan in Heusden-Destelbergen of Halen (bij Diest). Ik werk aan 60€/h excl. BTW. Voor mensen die een sessie moeilijk kunnen betalen, en toch het pad van healing en zelfontwikkeling opgaan, heb ik een reservepotje aangelegd. Hierover kunnen we telefonisch afstemmen. 

Voor mij is het belangrijk dat ik dit werk in alle rust met jou kan doen. Daarom voorzie ik genoeg ruimte en tijd om elkaar te ontmoeten zodat de healing tijdens je opstelling kan gebeuren. Ook na de sessie kan je kort rusten en we sluiten af met een korte nabespreking. De sessie zelf duurt één tot twee uur, in het totaal voorzie je best 3 uur in je agenda. Het is ook raadzaam om de daaropvolgende uren en dagen het langzaam aan te doen, zodat de sessie dieper kan nawerken

Mijn vergoedding voor een opstelling in groep:

De sessies gaan door in Halen (bij Diest). Voor wie een opstelling wil is de prijs is 120 euro. Voor wie wil deelnemen als representant is het 10 euro.

*) Trauma omvat niet alleen heftige, zwaar emotionele gebeurtenissen, maar bijv. ook langdurige blootstelling aan spanningen tussen ouders, heel weinig aandacht krijgen, alleen gezien worden wanneer je goed presteert, etc.

Anker 2 Praktisch
Anker 3
bottom of page